25 Χρόνια Σεραϊκόν...Γεύσεις για να μοιραστείς...Αισθήσεις να εξερευνήσεις!

CATERING ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Εμπιστευθείτε το Σεραϊκόν και για τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις. Αναλαμβάνουμε το catering επιστημονικών ή επαγγελματικών συνεδρίων στις συνεργαζόμενες αίθουσές μας, σε ξενοδοχεία ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο μας υποδείξετε.