25 Χρόνια Σεραϊκόν...Γεύσεις για να μοιραστείς...Αισθήσεις να εξερευνήσεις!

ΣΙΤΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

To catering Σεραϊκόν στην Καρδίτσα εμπιστεύονται σημαντικοί δημόσιοι φορείς όπως η Σχολή Αστυφυλάκων για τη σίτιση πολυπληθών υπηρεσιών αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις για τη σίτιση των υπαλλήλων τους.